Biolog terenowy Piotr Gruszczyński

Standardy IFS/BRC, a szczególnie BRC Global Standard ‘FOOD’, wersja 6: czerwiec 2011r., wymagają, aby wyznaczony przez zakład produkujący żywność (dalej zwany: zakład) pracownik razem z biologiem terenowym (‚field biologist’) wykonali inspekcję (audyt) zakładu nawet cztery razy w roku. Podczas każdej inspekcji biolog terenowy powinien określić warunki sprzyjające szkodnikom i ocenić pracę (= walidację) zewnętrznej firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników.

Zgodnie z Rozp.Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 roku [ Dz,U.Nr 30/2000 ], zakłady produkujące żywność powinny być poddane regularnej inspekcji.
Zadaniem  biologa terenowego jest:

  • określenie aktualnej aktywności szkodników w pomieszczeniach zakładu i otoczeniu jego budynków,
  • sprawdzanie jakości pracy technika ddd obsługującego zakład,
  • ocena standardów higienicznych w zakładzie oraz rekomendacja dotycząca udoskonalenia standardów,
  • ocena systemu Pest Control, ewentualnie rozwiązania alternatywne,
  • sprawdzanie obiegu dokumentacji dotyczącej Pest Control,
  • raport końcowy.

Zapraszam do współpracy firmy działające według wymienionych standardów.
Obsługuję teren całej Polski.