All posts by admin

Biolog Terenowy – Piotr Gruszczyński – Łódź i cała Polska

Według Standardu IFS/BRC, a szczególnie BRC Global Standard ‘FOOD’, wersja 6: czerwiec 2011r., wymaga się, aby wyznaczony przez zakład produkujący żywność pracownik wraz z biologiem terenowym (field biologist) wykonali audyt w firmie, czyli inspekcję na terenie zakładu nawet cztery razy w roku. Podczas szczegółowego przeprowadzania każdej inspekcji biolog terenowy określa warunki sprzyjające szkodnikom i ocenia pracę (walidację) zewnętrznej firmy ddd zajmującej się zwalczaniem szkodników.

Zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 roku [ Dz,U.Nr 30/2000 ], zakłady zajmujące się produkcją żywności powinny być poddane regularnej inspekcji oraz kontroli.

Zadania biologa terenowego to:

  • określenie aktywności szkodników w pomieszczeniach zakładu i otoczeniu jego budynków,
  • sprawdzanie jakości i skuteczności pracy technika ddd obsługującego zakład,
  • ocena standardów higienicznych w zakładzie oraz przygotowaniem odpowiednich rekomendacji dotyczących udoskonaleń standardów,
  • ocena systemu Pest Control, ewentualnie rozwiązania alternatywne,
  • sprawdzanie obiegu dokumentacji dotyczącej Pest Control,
  • doradztwo w zakresie ochrony przed szkodnikami oraz dezynfekcji dezynsekcji i deratyzacji,
  • raport końcowy.

Serdecznie zapraszam do współpracy wszystkie firmy, które działają według standardów wymienionych powyżej.

Obsługuję teren całej Polski.

Aby zapoznać się z resztą mojej oferty DDD i certyfikatami zapraszam na moją stronę vermin.com.pl